Et velfærdsbesøg kan være vejen til både bedre velfærd og bedre økonomi, men det kræver aktiv handling

Veterinærforlig II har betydet, at vi nu 2 gange om året i Obligatorisk Sundhedsrådgivning aktivt arbejder med at forbedre velfærden i din besætning.

I en besætning, hvor madrasserne var temmelig slidte og kun halv højde i forhold til, da de blev monteret, blev der ved velfærdsbesøget i december måned fundet 68 % køer med let tykke haser og 20% med svær tykke haser.

Landmanden var åben overfor forandring, men pengene var få. Han var noget overrasket over, hvor mange køer som havde tykke haser og kunne huske, hvor pæne haserne var i dybstrøelsesstalden, så det kunne være anderledes.

Stalden kunne på ingen måde klare sandsenge og efter lidt diskussion frem og tilbage blev beslutningen at sætte en bagkant på 30 cm på sengebåsene og fylde dem med en blanding af 500 kg halm, 500 kg kalk og 250 liter vand blandet i en mixervogn. Dette er en meget billig måde at etablere og vedligeholde bløde sengebåse.

Der er nu gået 5 måneder siden etablering og landmanden er rigtig glad for beslutningen. Køerne ligger meget mere ned. De står aldrig og hænger i båsen inden de lægger sig. Ydelsen er steget ca. 650 kg EKM på de 5 måneder og antallet af digitale dermatiter er faldet til en trejdedel.

Ved velfærdsregistreringerne i juni måned var der 4% med let tykke haser – ellers ingen bemærkninger til haserne. Så både køerne og landmanden er glad for beslutningen.