Transport af højdrægtige dyr er nu tilladt under visse forudsætninger over kortere afstande

Transport af højdrægtige køer de sidste 4 uger af drægtigheden har været hidtil været forbudt.

Tolkningen af reglerne er nu lempet, så transport er tilladt under følgende forudsætninger:

  • Besætningen skal selv eje vognen – dvs. den må ikke være lånt eller lejet.
  • Det er kun besætningens egne dyr som må transporteres. Man skal eje dyrene, og man må ikke tage naboens højdrægtige dyr med i transporten.
  • Køerne skal være transportegnede – Man kan som landmand selv skønne om dyrene er transportegnede, men køer som er halte eller har besværlig gang på grund af et stort yver må fortsat ikke transporteres.
  • Transporten kan godt være mellem to CHR-numre, men må ikke være overstige 50 km.