Anvendelse og opbevaring af medicin

Anvendelse af medicin er en betroet opgave. Det er derfor en forudsætning at man har gennemgået et medicinhåndteringskursus før man behandler et dyr. Det gælder alle – også nye medarbejdere – herunder udenlandske. Personer, der har haft mere end 6 mdr. sammenhængende fuldtidsansættelse før 1. februar 2007, er dog undtaget fra dette krav.

Hvis man skal indgive kalk eller lægge børstave i en ko, kræves der et særligt kursus.

Medicin som udleveres/ordineres skal anvendes efter den vejledning som dyrlægen har skrevet på anvisningen. Man må således ikke forkorte behandlingsperioden eller give en anden dosis end den foreskrevne.

Medicin skal opbevares forsvarligt og hygiejnisk. Dvs. at det skal opbevares i et skab med låge, hvor det ikke umiddelbart er synlige for besøgende og andre.

Medicin, som ikke er forbrugt eller tomme flasker må ikke befinde sig på bedriften efter ordineringsperiodens udløb. Det gælder også f.eks. ormemidler, hvor hele flasken ikke er brugt. Medicinen skal straks afleveres på genbrugsstation. Husk af få kvittering på aflevering som bevis. Det er dog tilladt at have en lukket spand som med regelmæssige mellemrum leveres til destruktion i større besætninger. Spanden skal være tydeligt mærket med at det er medicin til destruktion.

Frivilligt stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner.

Landbruget har besluttet stop for brug af Cefalosporiner (som eks. Eficur eller Cefotron), da det er et af de midler som er reserveret til resistente bakterier humant. . Cefalosporiner er typisk anvendt grundet den lave tilbageholdelsestid på mælk.