Salmonella Dublin

Salmonella-hoj-lav-prev-kort

Har du styr på smittebeskyttelsen og obligatoriske blodprøver?

Den 15. juli 2014 går den nationale handlingsplan for sanering for Salmonella Dublin ind i den sidste fase. Det betyder en række nye regler (hvoraf nogle er KO-belagt) og en række nye krav om blod- og gødningsprøver. Dyrlæger & Ko har i den anledning haft dyrlægerne på kursus og har udviklet et nyt værktøj til at lave handlings- og smittebeskyttelsesplaner i malkekvæg-, slagtekalve- og kødkvægbesætninger.

Er din besætning i salmonellaniveau 2 og 3 skal du sammen med din dyrlæge udarbejde en handlingsplan, med sanering for øje. Er din besætning i salmonellaniveau 1, vil det være relevant at din dyrlæge hjælper dig med at etablere/gennemgå dine rutiner og planer for smittebeskyttelse.

Fra 15. juli 2014 skal både malke- og kødkvægsbesætninger i salmonellaniveau 2 og 3 have udtaget blodprøver hver tredje måned. Hvis blodprøverne viser, at der sker smittespredning, skal der udtages gødnings- og gylleprøver. Er disse også positive, vil besætningen blive mødt med krav om særslagtning. Kravet om blodprøver gælder også i nysmittede besætninger, men dog først et år efter at besætningen er sat i niveau 2 (nysmitte: at besætningen ikke har haft salmonella i et år). Slagtekalvebesætninger er først omfattet af ovenstående krav pr. 15. juli 2015, dog skal de også allerede nu have lavet en handlingsplan for sanering hvis de er i niveau 2 eller 3.

I perioden april-juni gennemfører Fødevarestyrelsen kontrolbesøg i 150 besætninger (både mælke- og ikke-mælkeleverende), der er i salmonellaniveau 2 eller 3 i det højprævalente område (Jylland). Besætningerne er udvalgt på nuværende tidspunkt og de vil få 14 dages skriftlig varsel forud for kontrolbesøget.

Under kontrolbesøget vil følgende indgå:

  1. Flytning af dyr.
  2. Handlingsplan for bekæmpelse af salmonella i besætningen.
  3. Hygiejneforhold.

Hvis ovennævnte ikke er i orden ved kontrolbesøget vil der forekomme indskærpelser, evt. påbud og opfølgende kontrolbesøg. Din Dyrlæger & Ko dyrlæge bistår dig gerne ved et eventuelt kontrolbesøg.

Kontakt din Dyrlæger & Ko dyrlæge ved næste rådgivningsbesøg og få udarbejdet en smittebeskyttelsesplan og en handlingsplan med Dyrlæger & Ko værktøjet Salmonellasanering.