Sæt fokus på kalvene

Vinterperioden er ofte en periode der giver store udfordringer med kalvesundheden. Det er ofte meget omskifteligt vejr med f.eks. høj luftfugtighed afløst af perioder med frost/ megen blæst. Alle faktorer der er med til hæve smittepresset på kalvene samt stresse deres immunsystem. Det er især to sygdomskomplekser som giver sygdom hos kalvene – diarre' og lungebetændelse.

Grundlæggende er der 3 forskellige typer af smitte der kan give diarre' hos kalvene: bakterier (E-coli, Salmonella m.m.), virus (Rota- og Coronavirus) og parasitter (crytosporidier og coccidier). Det er påvist at kalve der får diarre' har større risiko for at få lungebetændelse på et senere tidspunkt!

Luftvejslidelser er ligeledes komplekst. Her er det især virus(kan bane vejen for en senere bakterie infektion), bakterier og mycoplasma der giver problemer. Samspillet mellem de infektiøse faktorer, miljø- og managementforhold spiller en stor rolle i om kalven bliver syg.

Forebyggende tiltag der kan give en stærk kalv:

  • Ren velstrøet kælvningsboks.
  • Råmælkstildeling af god kvalitet (tjekkes med f.eks refraktometer) indenfor 4 – 6 timer efter kælvning.
  • Ren velstrøet kalveboks.
  • Udfodringstemperature er vigtig specielt her om vinteren – skåltemperaturen bør være ca. 40°c.
  • Rene skåle og trug – fjern gødnings- forurening hurtigt.
  • Min. 1 liter ekstra mælketildeling i frostvejr ved hver fodring.
  • Den ekstra mælketildeling om vinteren kan med fordel gives som en ekstra fodring.
  • Ved høj luftfugtighed er det vigtigt at strø ekstra meget halm.
  • Langhårede kalve klippes på ryggen og halvt ned på brystkassen – så de ikke sveder.

Opstår der problemer med diarre' eller lungebetændelse så kontakt din D&Ko dyrlæge for udtagelse af prøver til smittebestemmelse. Herefter kan der bedre laves en målrettet handlingsplan.