Kvægbrugere tilbydes grundig besætningsrapport

Besætningsrapporten udarbejdes ved hjælp af et nyt værktøj, som Dyrlæger & Ko har udviklet i samarbejde med det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Foulum, under Aarhus Universitet.

Læs mere i magasinet Effektivt Landbrug...