Dyrkning af mælkeprøver – det er ikke så svært!

Øget fokus på at behandle de rigtige køer ud fra mælkeprøvesvar kan give en markant reduktion i antallet af yverbehandlinger og dermed udgiften til behandling med antibiotika og kasseret mælk.

Læs mere i Dyrlæger & Ko artikel i magasinet Kvæg...