Obligatorisk sanering for Salmonella Dublin

Den 15. Juli træder en ny bekendtgørelse om sanering for Salmonella i kraft. Den skal være med til at gøre Danmark salmonella-fri i 2016. Salmonellabekæmpelse bliver med denne bekendtgørelse obligatorisk for både niveau 2 malkekvægs- og slagtekalvebesætninger. Besætningerne skal være i niveau 1 inden juli i hhv. 2014 og 2015. Som led i den obligatoriske sanering skal der i samarbejde med besætningsdyrlægen udarbejdes en handlingsplan med specifikke mål og metoder til at nå niveau 1.

Hvis tidsfristen ikke overholdes skal gødnings- eller gylleprøver undersøges for salmonellabakterier og positive besætninger vil blive pålagt egenbetalt særslagtning og indtransport sidst på dagen.

Restriktioner pr. 15. Juli 2013

Danmark opdeles med den nye bekendtgørelse i to områder.

  • Lav forekomst: Fyn, Sjælland og Bornholm samt de omkringliggende øer.
  • Høj forekomst: Jylland og omkringliggende øer (områderne bliver snarest defineret på www.salmonella.dk).

Det vil ikke længere være lovligt at flytte dyr fra områder med høj forekomst til områder med lav forekomst. I resten af 2013 vil besætninger med eksisterende græsningsaftaler i områder med høj forekomst dog have en dispensationsmulighed, hvis der tages blodprøver af dyrene inden de flyttes tilbage. Ligeledes er der krav om blodprøvetagning i forbindelse med dyrskuer og avlsafprøvning af tyre inden tilbageflytning.

Det vil heller ikke være lovligt at sælge dyr fra niveau 2 besætninger lokalt i områder med lav forekomst (disse dyr skal sælges til områder med høj forekomst eller til eksport).

Besætninger i niveau 2 kan fremover kun flytte dyr til slagtning, dog kan tyrekalve sælges til slagtekalvebesætninger.