Forbrug af antibiotika – Gul kort grænse

Fra 1. juni har også kvægbesætninger en gul kort grænse ligesom svinebesætninger har haft i flere år.

Gul kort grænsen er for 2 grupper af dyr og beregnes særskilt for disse:

  1. Kalve, ungdyr og stude
  2. Køer

Hver gang en dyrlæge forbruger, udleverer eller ordinerer medicin, skal dyrlægen indberette til hvilken dyreart, hvilken aldersgruppe og hvilket organ medicinen er tiltænkt.

Vær opmærksom på, at medicinen bliver registreret i den måned det er købt i, uanset hvornår det bliver forbrugt.

Hvad konsekvenser har gul kort grænsen:

2013-06-03-graph

En overskridelse for en kvægbruger i en af dyregrupperne, betyder nedrykning i landmandskategori til den dårligste kategori. Risikoen for kontrol i de to lave kategorier er 50%, mens risikoen i den bedste kategori kun er 5%.

Afhængig af hvilken OSR-aftale du har, vil nedrykning også betyde et større antal obligatoriske dyrlægebesøg.

Din dyrlæge kan hjælpe dig med at se dit forbrug – (se eksempel på kurve ovenfor) og rådgive dig om, hvordan du evt. reducerer dit forbrug.