Lov om hold af malkekvæg – kom godt igang!

Medio 2014 udløber den første gruppe af overgangsordninger i Lov om hold af malkekvæg fra 2010 og de nye krav/regler i loven skal implementeres fra 2014 til 2032.

Det er derfor en god ide allerede nu at overveje, hvordan din besætning står i forhold til loven som helhed, og i særdeleshed i forhold til kravene der indføres i 2014 og 2016.

Pr. 1. juli 2014 er der bl.a. krav om en sengebås pr. ko, øget krav om adgang til vand og mulighed for at adskille syge/tilskadekomne dyr fra de øvrige. Hertil kommer en række nye regler om udfodring og foder, kælvnings- og sygeboks størrelse og udformning samt øgede krav for udegående dyr.

Allerede igen i 2016 kommer den næste omgang krav. Her vil bl.a. være skærpede krav til kloveftersyn og behandlingsboks, krav til sygebokse, krav for ædeplads mv.

Nogle af de nye krav kan givetvist gennemføres indenfor de eksisterende fysiske rammer i besætningen, mens de mere vidtgående som eksempelvis en sengebås pr. ko kan kræve ombygning/udvidelse eller alternativt nedgang i antal køer.

Hver besætning/bygning vil være unik og derfor bør der laves en handlingsplan pr. besætning og det kan din Dyrlæger & ko dyrlæge hjælpe dig med.

Rådgivningsbesøg vedr. hold af malkekvæg

Vi har samlet vores viden på området i en kort vejledning/oversigt, hvor man kan se de regler der indføres i 2014, 2016, 2022, 2024, 2029 og 2034. Denne oversigt kan du finde her (kræver Adobe Reader). Med denne oversigt i hånden kan du danne dig et overblik over behovet i netop din besætning.

Vores dyrlæger kan også bistå dig med en mere grundig gennemgang og vurdering af forholdene i din besætning. Til det formål har vi udarbejdet en vejledning med detaljeret beskrivelse af arealkrav, længde på sengebåse mm. og med en tilhørende checkliste, så du ender med en prioriteret indsatsplan der sikrer at din besætning lever op til kravene i 2014 og videre frem.

Tal med din Dyrlæger & Ko dyrlæge ved næste besætningsbesøg.

Download oversigt over regler/overgangsordninger for Lov om hold af malkekvæg (kræver Adobe Reader).

Læs artiklen bragt i Effektivt Landbrug om kampagnen.