Afgræsning og parasitter

Nu nærmer tiden sig, hvor mange dyr udbindes og dette kan medføre udfordringer med græsmarksparasitter, især hos førstegangs græssende ungdyr.

Sådan forebygges parasit-angreb:

  • Udbinding på en "ren" mark om foråret (mark der ikke er afgræsset af kvæg året før/nyudlagt året før)
  • Flytning til en anden "ren" mark i midten af juli, da parasitbyrden er højest her (mark der ikke er afgræsset af kvæg i forsommeren)
  • Flyt ikke dyr tilbage til marker afgræsset før midten af juli
  • Passende lav belægningsgrad, så dyrene ikke græsser for tæt på gødningen (evt. fodring med tilskudsfoder, især sidst på sæsonen)
  • Ingen sammenblanding af dyr, når først de er kommet ud, da de har forskellig immunitet overfor parasitterne
  • Undgå om muligt afgræsning på fugtige marker (risiko for smitte med leverikter)

Selv om dyrene ikke udviser symptomer på parasitangreb kan det være fornuftigt at udtage gødningsprøver fra 5-10 ungdyr omkring 6-8 uger efter udbinding og evt. igen efter indbinding. Herved kan man danne sig et indtryk af parasitstatus i besætningen og sammen med dyrlægen, lægge en effektiv strategi for ormebekæmpelse, så sundhed og tilvækst blandt ungdyrene optimeres.