Skal køerne give noget mere mælk, så giv kalvene noget mere mælk som små

Det er konklusionen på en lang række undersøgelser:

Råmælk

Alle ved hvor vigtigt der er at kalven får råmælk, og at det skal ske hurtig efter fødslen. Undersøgelser har vist, at hvis kalven får råmælk svarende til 10% (4 liter) af kropsvægten indenfor de første 6 timer i stedet for kun halvdelen, så giver de over 2000 kg EKM mere som 2. kalvs køer. Det betyder, at du ikke skal overlade det til kalven at tage råmælken hos moderen. Du må sørge for at malke mælken af og give det til kalven i den rette mængde.

Mælk

Kalvens tilvækst i mælkefodringsperioden har også stor indflydelse på dens mælkeydelse sidenhen. Forskellen mellem at en kalv vokser 500 g og 1200 g om dagen er tankevækkende stor viser en nylig undersøgelse. For hver 100 g kalven vokser ekstra giver den 100 kg EKM mere som 1.kalvs ko.

For at kalven kan vokse så meget skal man gå væk fra blot at give 10% af kropvægten i mælk daglig. En tildeling på helt op til 20% af kropsvægten de første 4 uger efter fødsel og derefter reduktion til 10% har en meget positiv effekt på tilvæksten, da kraftfoderoptaget også øges betydeligt.

Vær opmærksom på at mælkefodringsperioden er den billigste periode at fodre kalve, da foderforbruget pr. kg tilvækst er det laveste i kalvens liv.