Kontrolopgaver samles hos Plantedirektoratet

Fra sommeren 2010 vil Plantedirektoratet varetage kontrollen med dyrevelfærden i husdyrbesætninger. Det sker som et led i Veterinærforliget fra 2008. Det er dog stadig Fødevarestyrelsen der står for udpegning af de besætninger, der skal kontrolleres samt for at fastlægge regler og rammer for kontrol og mulige sanktioner.

Kontrollørerne fra Plantedirektoratet vil alene foretage kontrol lokalt i besætningerne. Konstateres der problemer, der kræver en dyrlægefaglig vurdering, tilkaldes en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen til supplerende kontrol. Det supplerende kontrolbesøg vil ske inden for 24 timer – i alvorlige tilfælde dog inden for 4 timer. Opgavefordelingen giver dermed Fødevarestyrelsens dyrlæger tid til at arbejde mere målrettet med særlige dyrevelfærds-problemer