Bedre arbejdsmiljø – bedre dyrlæger

Der sker alt for mange arbejdsskader blandt dyrlæger. Derfor har Sektion Kvæg igangsat en kampagne for at øge sikkerheden ved besætningsbesøg. Vi har plukket nogle hovedpunkter fra kampagnen:

Typiske faremomenter i dyrlægens arbejde:

  • Spark eller klemningIndfangning af dyr, der skal behandles.
  • Angreb fra løse dyr.
  • Glatte gulve / besværlige adgangsforhold.
  • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Faremomenter undgås hvis:

  • Der er en hjælpende hånd når dyrlægen kommer.
  • Dine medhjælpere ved, at hjælp til dyrlægen er en vigtig opgave, hvis du ikke selv kan være det.
  • At der findes et telefonnummer på en hjælper, hvis der ikke er nogen på bedriften hele dagen.
  • Dine dyr er fikseret ordentligt ved behandlinger og helst adskilt fra andre dyr.