Blue Tongue vaccination – frivilligt i 2010

Fødevarestyrelsen har bestemt at det i 2010 er frivilligt om man vil vaccinere sin besætning mod Blue Tongue. Både Dansk Kvæg, myndighederne og vi anbefaler, at man fortsætter med at vaccinere.

Hvis du ønsker at holde sin besætning vaccineret, og dermed undgå risiko for at få sygdommen Blue Tongue, anbefales det, at du vaccinerer umiddelbart inden mittesæsonen starter, dvs. i februar-marts måned.

Du har mulighed for selv at vaccinere sine dyr, hvis du har gennemgået et godkendt medicinhåndteringskursus eller du pr. 1.februar 2007 har haft mere end 6 måneders sammenhængende fuldtidsbeskæftigelse med produktionsdyr, herunder indgivelse af medicin. Vaccinen er receptpligtig og kan bestilles hos din dyrlæge.

Dyrlægerne i Dyrlæger & Ko vil gerne tilbyde at vaccinere i din besætning, herunder stå for udskrivning af lister, indberetning og opfølgning. På den måde betaler du ikke for flere vaccinedoser, end der bruges.

Kontakt din lokale Dyrlæger & Ko dyrlæge, hvis du ønsker yderligere information om sygdommen eller vaccinationen.