Er der styr på orme-strategien?

Planlægger man udbinding af kvierne i sommerperioden, eller dele heraf, er det samtidig tid til at overveje strategierne for kontrol af løbe-tarm orm, lungeorm og evt. leverikter. Der hersker ingen tvivl om, at dyr der ikke besidder en tidligere opbygget modstandskraft overfor indvoldsorm, og udsættes for et middel til højt infektionspres, i bedste fald vil opnå mindre tilvækst end forventet, og i værste fald mistrives i en sådan grad, at de senere får varige mén. Dette kan få store produktionsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Overvejelser omkring orm vil være fornuftigt, i alle forhold omkring udbinding af kvier. I nogle tilfælde vil risikoen være mindre, som f.eks. hvis afgræsningen foregår på arealer, hvor det er flere år siden kreaturer sidst har afgræsset. Lukkes kvierne derimod på folde med vedvarende græs, og områderne gennem flere år har huset kvæg, vil risikoen for problemer øges betragteligt. I dette sidste tilfælde, kan man ofte læne sig op ad tidligere års erfaring, i overvejelserne om håndteringen af den kommende græsningssæson.

Tegn på infektion med orm, varierer lige fra ingen tydelige symptomer til voldsom lidelse med diarré, hoste, magre dyr og dårlig trivsel. Men selv om man ikke ser egentlige symptomer, kan dyrene sagtens være belastede. Derfor kan overvågning via gødningsprøver være et godt redskab til at fastlægge strategien sommeren igennem.

Vi må henlede opmærksomheden på, at lokale forhold har stor indflydelse på, hvad der bør gøres, for at forebygge problemer med orm. Det vil være en god idé at tage en snak med din dyrlæge, så I sammen kan fastlægge indsatsen nu, og for sommeren 2010.