Magnesium mangel hos kødkvæg

Intet er bedre end at få sine køer på græs om foråret, men det er meget vigtigt at være opmærksom på magnesium-mangel, idet det ofte er livstruende for koen.

Symptomerne starter med at køerne kan gå med hovedet højt løftet ("stjernekiggere"), slingre rundt og har nogle karakteristiske ryk med ørerne. På et tidspunkt går de omkuld, og ligger på siden i kramper. De bliver helt stive og strækker hovedet langt bagover, evt. vendes det hvide ud af øjnene. Det er en meget alvorlig lidelse, som ofte koster koen livet, enten fordi den dør i forbindelse med kramperne, eller også fordi den selv efter behandling ikke kommer op og derfor må aflives.

I disse tilfælde skal dyrlægen tilkaldes omgående! De fleste kalder lidelsen "Græsforgiftning". En stor hjælp ville imidlertid være, at bruge de norske benævnelser: "Græskramper" og "Græsforædning". Mht. det sidste er det en simpel forædning, som skyldes for stor optagelse eller et for hurtigt skift til græs. Køerne har ingen kramper. Det er sur vom, som ikke kræver et besøg med 180 km/t i modsætning til "Græskramper".

Forebyggelse består i at give magnesium. I modsætning til manges opfattelse, så æder køer ikke magnesium, selv om de trænger til det. Derfor skal man hver dag aktivt sørge for at tildele køerne en mineralblanding med magnesium i. Mineralpiller er velegnet til formålet, da de indeholder melasse ol. velsmagende stoffer, som sikrer at køerne hellere vil æde pillerne. Granulat er ikke nær så let at få køerne til at æde, men ved at blande det med korn kan det lokkes i dem. Anvendes kun afgræsning uden mulighed for styret tildeling af mineraler, kan udspredning af magnesiumoxyd direkte på marken være en mulighed.

Mht. anbefalet mængde afhænger meget af græsset, men dog mindst 15 g magnesium daglig per ko.