Kursus i behandling af mælkefeber og børbetændelse for landmænd

Nye regler for Obligatorisk Sundhedsrådgivning træder i kraft pr. 1. juli 2010. Ved indgåelse af rådgivningsform "Tilvalg 2" (der er en videreudvikling af Ny-Sundhedsrådgivning), vil der blive mulighed for, at den enkelte landmand selv må behandle tilbageholdte efterbyrder og børbetændelser med børstave, samt behandle mælkefeberkøer med kalk i blodet. For at få adgang til disse muligheder forudsættes dog et kursus med efterfølgende godkendelse. Som en service overfor vores kunder gennemfører Dyrlæger & Ko dette kursusforløb i september.

Kurset forventes gennemført som et AMU-kursus med mulighed for VEU-godtgørelse.

Kursus i behandling af mælkefeber og børbetændelse består af en teoretisk del og en praktisk del. Beståelse af begge fører til autorisation fra Fødevarestyrelsen og ret til at ilægge børstave og indgivelse af kalk i blodet. Ordningen løber foreløbig i en testperiode på 1½ år, hvorefter den evalueres.

Kurset teoretiske del omfatter i alt ca. 10 undervisningstimer dækkende emner som: koens anatomi, det normale og unormale kælvningsforløb, behandlingsvejledning mv.

Det teoretiske kursus opdeles over 2 dage, forventet fra 10 til 15 hver dag.

Efterfølgende gennemføres den praktiske del i jeres egen besætning. Her varetager den enkelte landmand 5 behandlinger af henholdsvis mælkefeber og efterbyrd/bør-betændelse under supervision af egen besætningsdyrlæge.

Herefter opnås kursusbevis og efterfølgende autorisation. Autorisationen gives til - og følger - den enkelte kursist, ikke besætningen.

Dyrlæger & Ko kurserne gennemføres i september 2010. Kurset vil blive afholdt 10 til 12 forskellige steder i Danmark i holdstørrelser af maksimalt 25 deltagere.

Yderligere information omkring tid/sted og tilmelding vil blive udsendt i slutningen af august. Du vil også hele tiden kunne finde opdaterede informationer her på vores hjemmeside.