Obligatorisk Sundhedsrådgivning og Straks-oprykning

Ved opstart af obligatorisk sundhedsrådgivning (OSR) placeres alle besætninger i Tilfredsstillende landmandspraksis. For besætninger der opfylder en række krav, er der mulighed for at rykke i God Landmandspraksis med det samme.

Ønsker du at benytte denne mulighed, kan din dyrlæge hjælpe dig. Du skal opfylde følgende krav:

  • Der må ikke være verserende sager som følge af overtrædelse af lovgivningen vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller håndtering af medicin.
  • Du må ikke have modtaget bøde eller dom indenfor de seneste 12 måneder for samme områder.
  • Besætningen må ikke overskride grænseværdierne for antibiotikaforbrug og dødelighed.
  • Der føres optegnelse over anvendelse af lægemidler jvf. OSR-bekendtgørelsen.
  • Besætningen skal have et egenkontrolprogram jvf. OSR-bekendtgørelsen

Er disse forhold opfyldt kan din dyrlæge udfærdige erklæringen og foretage indberetningen elektronisk, hvorefter oprykning vil finde sted.

Grænseværdierne for antibiotika og dødelighed er fastsat til:

 KøerKalve
Dødelighed 14% 20%
Medicinforbrug 2,6 ADD pr 100 køer pr. daga 1,2 ADD pr. 100 kalve pr. dag

ADD: anvendte daglige doser

Du kan finde dine egne tal for dødelighed i Dyreregistrering (udskift "Dødelighed, status og udvikling" og "Dødelighed, Kalve"). Medicinforbruget kan findes i VetStat, hvortil din dyrlæge har adgang og kan hjælpe dig med at finde tallene.

Bemærk at hurtig oprykning kun kan ske i forbindelse med at der første gang indgås en OSR aftale. Oprykningen skal ske inden 12 måneder fra aftaleindgåelse