Rådgivning i kødkvægsbesætninger – et tilbud fra din dyrlæge

Dyrlæger & Ko kan også tilbyde dig rådgivningsbesøg i din kødkvægsbesætning.

Behovet for rådgivning kan bunde i et ønske om løsning på konkrete sundheds- eller reproduktionsmæssige problemer, en forbedring af produktionsøkonomien eller en vurdering af din besætning med andre øjne.

Vi kan bidrage med faglig sparring omkring aktuelle problemer i netop din besætning og i fællesskab skræddersy handlingsplaner som løser dem.

Rådgivningen er tænkt som et uforpligtende servicetjek af din besætning, som bygger på en problemorienteret gennemgang af dine dyr og deres miljø.

Kontakt din dyrlæge og få en snak om hvordan vi kan hjælpe dig.