Særligt smittefarlige salmonella-besætninger (2R)

Primo marts vil Fødevareregionerne udsende breve til de besætninger der er blevet placeret i salmonella-niveau 2R. Da dette medfører bl.a. offentligt tilsyn og indskrænkninger i mulighed for salg mv., vil der være en betydelig gevinst i at få løst problemet. Også for besætninger i salmonelle-niveau 2 vil en saneringsplan rumme betydelige fordele

Kontakt din dyrlæge og få en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med en saneringsplan.