Dyrlægerne Himmerland Kvæg

Dyrlægerene Himmerland Kvæg A/S er en specialiseret produktionsdyrspraksis med hovedvægt på kvæg. Vi tilbyder desuden sundhedsrådgivning i minkbesætninger og hos små drøvtyggere.

Vi betjener alle typer af kvægbedrifter, og tilbyder derfor tilvalgsmoduler tilpasset den enkelte besætningsejers behov og ønsker.

Vor fokus er på besætningsspecifikke løsninger, der tilgodeser både dyrevelfærd, optimering af produktionsresultater samt overholdelse af lovgivning.

Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S er oprettet i 2009 og udspringer af Dyrlægerne Himmerland, der var en fusion af 9 dyrlægepraksis i Himmerland, som bestod fra 2006 til 2009 med det formål, at levere dyreartsspecifikke ydelser.

På nuværende tidspunkt er vi 15 kvægdyrlæger. Halvdelen har allerede gennemført kvægfagdyrlægeuddannelsen, og vi har to deltagere, på den igangværende uddannelse.

I hverdagen bliver vi bakket op af et effektivt kontorpersonale, der varetager kundehenvendelser, administration af aftaler, fakturering og regnskab samt alle typer af registreringsopgaver. To af vores ansatte er tillige uddannet laboranter, og har ansvar for undersøgelse af diagnostisk materiale.

Kontakt

Adresse:

Markedsvej 6a
9600 Aars

Telefon:

96 98 28 51

www.kvaeghim.dk