Velfærdsbesøg – når dyrevelfærd og indtjening går hånd i hånd

Som det nok er bekendt er en del af det nye Veterinærforlig II, at der skal gennemføres 2 årlige velfærdsbesøg i kvægbesætninger med obligatorisk sundhedsrådgivning modul 1 og 2.

Indsatsen omkring dyrevelfærden er delt i 2 områder. Dels gennemføres et besøg i besætningen hvor dyrlægen samler data, som beskriver dyrenes velfærd i de forskellige aldersgrupper. Dels vurderer dyrlægen besætningens velfærdsstatus ud fra en række eksisterende registreringer/data (såsom dødelighed, antibiotikaforbrug, slagtefund). Samlet giver disse 2 områder et godt billede af hvordan dyrene i din besætningen har det velfærdsmæssigt.

Det hele munder ud i en rapport som dyrlægen gennemgår og efterfølgende vælger du og din dyrlæge indsatsområder – og det er vigtigt for både dyrene og for dig at få valgt de rigtige indsatsområder. Der er således rigtig store økonomiske gevinster f.eks. i at mindske antallet af døde dyr eller at ingen dyr i din besætning halter.

På sigt vil det blive muligt at benchmarke din besætning i forhold til andre besætninger, så du kan se, hvordan dyrene i din besætning klarer sig i forhold til andre på udvalgte velfærdsparametre.

Et velfærdsbesøg kan forventes at omfatte 1 time til besætningsbesøg og efterfølgende 1 time til træk af velfærdsdata, udarbejdelse af rapport samt præsentation af sidstnævnte og handlingsplaner.