SundhedsØkonomisk Analyse (SØA)

Sådan fungerer den nye SundhedsØkonomiske Analyse (SØA)

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge har nu fået et spændende nyt værktøj i værktøjskassen: den SundhedsØkonomiskeAnalyse. Med dette værktøj er det blevet lettere at sætte økonomi på dyrlægens forslag til handlingsplaner, så dyrevelfærd og økonomi går hånd-i-hånd.

Når der har skullet laves handlingsplaner og sættes økonomi på dem, har det bedste værktøj i dyrlægens værktøjskasse hidtil har været programmet Simherd. Et glimrende program der giver et rigtig godt og temmelig nøjagtigt bud på økonomien i forskellige tiltag i besætningen. Men også et program der kræver dyrlægens tid og dermed er forbundet med en vis omkostning – noget der har ført til at det ofte kun anvendes ved større projekter. Så ideen opstod jo ganske naturligt: kunne det gode Simherd værktøj bruges som basis i et nyt værktøj, der var en kende mere simpelt at gå til og som dermed kunne bruges oftere end det er tilfældet med Simherd?

I samarbejde med DJF Foulum og Simherd har Dyrlæger & Ko siden august 2012 arbejdet på ovenstående idé og nåede i mål med projektet lige før sommeren 2014. Resultatet er blevet det nye analyseværktøj SundhedsØkonomiskAnalyse.

Udgangspunktet for projektarbejdet har været at udnytte den erfaring og viden der over de seneste år er samlet op i Simherd programmet. Derfor er beregninger og modeller i en SØA beregnet i det samme "maskinrum" som storebroderen Simherd bruger – så vi er sikre på at analyserne holder vand og afspejler den faktiske situation i besætningen. Forskellen på at bruge Simherd eller køre en SØA, opstår i selve forarbejdet. En SØA stiller væsentlige færre krav til kalibrering af data, altså den manuelle tilpasning af data som dyrlægen skal foretage før analysen køres. Umiddelbart kan det jo lyde som noget af en forringelse, men er det nu ikke. Fordi det er ikke kvalitet af data der ændres på, der stilles bare ikke så store krav til data, fordi en SØA er begrænset til kun at analysere en fast liste af scenarier. Der er altså på forhånd defineret 15 scenarier hvor datainput og analyseoutput er fast givet på forhånd, og dermed bliver hurtige at køre og efterfølgende analysere. Det simple består således i en begrænsning af analyserne, ikke i datakvalitet eller kvalitet af den enkelte analyse.

Tryk her for at se en standard rapport.