Sundhed

Det er hævet over enhver tvivl at sunde køer giver et godt dækningsbidrag. Sygdomme betyder – udover de direkte tab af ydelse, dårligere reproduktion og udgifter til behandling – mere arbejde for landmanden og svagere køer, der rammes af sygdomme igen og igen...

Forebyggelse af sygdomme er derfor af afgørende betydning for at opretholde et tilfredsstillende dækningsbidrag i besætningen og er det bedste grundlag for høj arbejdsglæde og tilfredshed for de mennesker der arbejder med køerne.

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan hjælpe dig indenfor yversundhed, klovsundhed og reproduktion med overvågning af sundhedstilstanden, rådgivning om forebyggelse og hjælp med handlingsplaner, hvis uheldet skulle være ude...