Simherd

Dyrlæger & Ko har stor fokus på at data der indsamles via landmandens registreringer, ydelseskontrol og dyrlægens kliniske registreringer skal bruges aktivt i optimeringen af besætningens sundhed og driftsøkonomi.

Hidtil er nye tiltag ofte blevet vurderet ud fra erfaringer, erfa-gruppen eller noget, der ser ud til at fungere godt i andre besætninger. Med styringsredskabet SimHerd har dyrlægen og besætningsejeren mulighed for at vurdere de økonomiske konsekvenser af tiltag der diskuteres i forbindelse med gennemgang af Kvartalsrapporten, gennem inddragelse af relevante data (kliniske registreringer, sygdoms- og behandlings-registreringer oma.). Med SimHerd får fakta mere vægt end følelser og fornemmelser...

Hvad er SimHerd?

SimHerd er en dynamisk model, det vil sige, den kan beskrive udviklingen over tid. SimHerd omfatter både sundhed og reproduktion, og de ofte omfattende og komplekse sammenhænge mellem disse tages med i betragtning. Eksempelvis fører mange tomdage til øget risiko for mælkefeber i den efterfølgende laktation og derved også ketose – blot ét af mange komplicerede biologiske forhold SimHerd tager med i beregningerne.

SimHerd kan beregne den økonomiske gevinst på konkrete indsatsområder og handlingsplaner – beregninger der kan bruges til at vælge den mest givtige plan eller til at overbevise banken om den gode idé...

Mest interessant er det måske nok at beregningerne foretages på baggrund af data og historik fra din besætning. Her er ikke tale om gennemsnit eller nøgletal, men konkret viden om netop dine køer...

Hvad kan SimHerd anvendes til?

SimHerd kan anvendes til beregning af alle tiltag indenfor produktion, reproduktion, sundhed og management. Ofte vil beregninger tage udgangspunkt i en snak mellem dyrlæge og besætningsejer – "hvad nu hvis...":

  • "Jeg udvider fra 130 til 300 køer" – kan det ske ved en delvis udvidelse ved brug af egen avl (herunder kønssorteret sæd), eller skal der indkøbes ny besætning?
  • "Jeg fodrer mod en fladere laktationskurve" – hvad betyder det for et mindre ydelsestab – og hvad er økonomien i de øgede foderomkostninger overfor gevinsten ved mindre ydelsestab?
  • "Jeg vaccinerer goldkøerne med Rotavec Corona Vat" – hvad er omkostningen ved vaccinationen overfor gevinsten ved at undgå driftstab ved sygdom i netop min besætning?
  • "Jeg forlænger kælvningsinterval hos førstekalvs køerne" – kan det betale sig, og hvis ja, hvor mange dage skal der forlænges med?

Også udenfor gårdens rammer kan SimHerd være et godt hjælpeværktøj, eksempelvis i snakken med banken og kreditforeningen. Med SimHerd er det muligt at koncentrere indsatsen på områder, hvor investeringen giver bedst udbytte, fremfor områder med ringere forrentning – et mere solidt grundlag for forhandlinger om finansieringen af eventuelle tiltag. Med SimHerd kan banken også få analyseret den såkaldte sensitivitet i besætningens drift og budget. Eksempelvis kan konsekvenserne af konjuktursvingninger som faldende mælkepriser og stigende foderpris analyseres og risikoen i din besætning afdækkes.

Hvordan kommer jeg i gang med SimHerd?

Kontakt din Dyrlæger & Ko dyrlæge ved næste rådgivningsbesøg.