Færre taberkøer med Obligatorisk Sundhedsrådgivning

Dyrlæger & Ko ser Obligatorisk Sundhedsrådgivning som et kæmpe skridt i den rigtige retning for dyrevelfærden i de danske kvægbesætninger. Obl. sundhedsrådgivning passer perfekt ind i vores filosofi om at holde tæt kontakt til besætninger. Dyrlægen optræder som den professionelle rådgiver, der stiller diagnoser og lægger behandlingsplaner. Et af de vigtigste resultater af, at vi holder fokus på løbende kontakt og vejledning, er at vi forebygger problemer og fanger sygdomme i opløbet, hvilket igen reducerer antallet af taberkøer betragteligt.

Samarbejdet med landmanden indebærer, at vi sammen gennemgår og undersøger dyrene efter et nøje fastlagt mønster. Dyrlægen bedømmer koen efter en række parametre i et scoringssystem (blandt andet huld, børflåd og gødning). Undersøgelsen bliver til oplysninger i kvægdatabasen og danner blandt andet baggrund for den behandling landmanden selv kan stå for mellem dyrlægebesøgene.

En obl. sundhedsrådgivningsaftale fra Dyrlæger & Ko, er dit bedste valg når der gælder forebyggelse og samtidig sikrer vi, at du opfylder kravene i diverse love og bekendtgørelser. Hos Dyrlæger & Ko har vi nemlig fokus på at sikre dig sunde køer og dermed en sund økonomi...

Udover arbejdet i besætningen med forebyggelse og overvågning af sundhedstilstanden gennem kliniske registreringer, laver vi hvert kvartal en rådgivningsrapport, der er en grundsten i at optimere sundheden og økonomien i netop din besætning. En Kvartalsrapport fra Dyrlæger & Ko er nemlig ikke bare et stykke papir til hylden, men en rapport der anviser konkrete veje til øget dyrevelfærd og indtjening i netop din besætning.

Læs mere om Dyrlæger & Ko's avancerede kvartalsrapport her.