Er du klar til Lov om hold af malkekvæg?

For det er din Dyrlæge & Ko dyrlæge nemlig!

Dyrlægerne i Dyrlæger & Ko har været på kursus i Lov om hold af malkekvæg, så alle regler og undtagelser sidder på rygraden. Dyrlæger & Ko har endvidere udviklet et værktøj til gennemgang af besætningerne, så det sikres at alt er på plads og det uanset om bygningerne er fra før 1. juli 2010 eller efter.

Fra 1. juli 2014 træder der nye regler i kraft for bygninger ibrugtaget før 1. juli 2010 om bl.a. adgang til vand/foder, antal sengebåse og meget andet.

Disse følges igen i 2016 af nye regler og igen i 2022, 2024, 2029 og 2034.

De nye regler er ikke altid lige gennemskuelige, idet der også findes en lang række undtagelser herfra. Det er derfor Dyrlæger & Ko´s anbefaling at man får lavet en gennemgang af egen stald og her er det nyudviklede værktøj fra Dyrlæger & Ko en stor hjælp, da det sikrer at både regler og undtagelser bliver gennemgået.

Kontakt din Dyrlæger & Ko dyrlæge ved næste rådgivningsbesøg og aftal en gennemgang af dine bygninger med Dyrlæger & Ko værktøjet Lov om hold af malkekvæg