Økologiske besætninger

At være dyrlæge i en økologisk besætning stiller særlige krav til dyrlægens viden om denne produktionsform, især omkring krav og regler i den økologiske branchekode. For dyrlægen er det især de særlige økologiske regler omkring sygdomme, tilbageholdelsestider og registreringer der er relevante.

For at sikre at vi hele tiden tilbyder økologiske besætninger den bedst mulige rådgivning, baseret på erfaring og nyeste viden, har vi etableret en landsdækkende ERFA-gruppe blandt vores kvægdyrlæger.

ERFA-gruppen mødes med jævne mellemrum for at udveksle de seneste erfaringer og blive opdateret på nyeste viden og regler. Mellem møderne er der løbende erfaringsudvekslingen via vores internetbaserede interne uddannelses- og erfaringsportal.